Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. vám chceme poskytnout co největší kontrolu nad vašimi osobními údaji. Obecně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám sdělili, kdo jste, ani o sobě nesdělili žádné informace. Někdy však můžeme od vás potřebovat informace, například vaše jméno a e-mailovou adresu. Naším záměrem je dát vám vědět, než od vás shromáždíme osobní údaje na internetu. Pokud se rozhodnete nám prostřednictvím internetu poskytnout osobní údaje, které možná budeme potřebovat - abychom s vámi například korespondovali nebo vám poskytli předplatné - je naším záměrem vám sdělit, jak takové informace použijeme. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby byly tyto informace použity jako základ pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat. Sledujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují.

Analyzujeme tato data z hlediska trendů a statistik a poté je zahodíme.

Webové stránky Kawasaki Motors Europe N.V. obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. nenese odpovědnost za oznámení o ochraně osobních údajů ani za obsah těchto webových stránek.

Respektujeme soukromí každého, kdo navštíví tento web. Přečtěte si pozorně tato oznámení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které nám poskytujete. Pokud nám poskytnete své osobní údaje, bude se s vámi zacházet jako s vaším souhlasem se zveřejněním, na které se odkazuje v těchto oznámeních.

Na co se tato oznámení o ochraně osobních údajů vztahují?

Tato oznámení o ochraně osobních údajů se vztahují na naše používání vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím tohoto webu nebo v souvislosti s ním.

Kdo je zodpovědný za osobní údaje shromážděné na tomto webu?

Kawasaki Motors Europe N.V. kontroluje osobní údaje shromážděné na tomto webu. Shromažďujeme a používáme osobní údaje (včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailu) za účelem:

* odpovídat na dotazy nebo požadavky, které jste předložili
* zpracovat objednávky nebo žádosti, které jste podali
* spravovat nebo jinak plnit naše závazky ve vztahu k jakékoli dohodě, kterou s námi máte
* předvídat a řešit problémy s jakýmkoli zbožím nebo službami, které vám byly dodány
* vytvářejte produkty nebo služby, které mohou vyhovovat vašim potřebám.

V rámci služeb nabízených prostřednictvím našich stránek mohou být informace, které nám poskytnete, přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). K tomu může například dojít, pokud se některý z našich serverů čas od času nachází v zemi mimo EHP nebo se některý z našich poskytovatelů služeb nachází v zemi mimo EHP. Tyto země nemusí mít podobné zákony o ochraně údajů jako EHP.

Pokud tímto způsobem přeneseme vaše údaje mimo EHP, podnikneme kroky k zajištění ochrany vašich práv na ochranu soukromí. Kromě toho, pokud používáte naše služby, když jste mimo EHP, mohou být vaše informace přeneseny mimo EHP za účelem poskytování těchto služeb.

S výjimkou případů uvedených v těchto oznámeních o ochraně osobních údajů nebudeme bez vašeho svolení zveřejňovat žádné informace umožňující zjištění totožnosti, pokud k tomu nejsme zákonně oprávněni nebo pokud to od nás není požadováno (například pokud to vyžaduje zákonný proces nebo za účelem prevence podvodů) nebo jiný trestný čin) nebo pokud se domníváme, že je takové jednání nezbytné k ochraně a / nebo obraně našich práv, majetku nebo osobní bezpečnosti a práv našich uživatelů / zákazníků atd.

Poskytnutí dalších informací a sdílení vašich informací

Čas od času bychom chtěli použít vaše osobní údaje pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny ve výše uvedené části. Věříme, že tato další použití pro vás budou přínosem. Chápeme však, že si možná nebudete přát, abychom vaše údaje používali tímto způsobem. Vaše údaje nebudeme používat pro níže uvedené účely, pokud jste uvedli, že si nepřejete, abychom tyto informace při zadávání informací používali tímto způsobem. Navíc, pokud si kdykoli přejete, abychom přestali používat vaše informace pro některé nebo všechny níže uvedené účely, dejte nám prosím vědět. Jakmile to bude rozumně možné, přestaneme používat vaše údaje pro tyto účely. V takovém případě však budeme nadále používat vaše osobní údaje pro účely uvedené v části výše, dokud to bude rozumné.

Informace, které nám poskytnete, bychom čas od času chtěli použít pro:

průzkum trhu a sledování údajů o prodeji informovat vás o našich produktech a službách, které mohou zahrnovat telefonické kontaktování poskytnutí informací pobočkovým společnostem a společnostem Kawasaki Motors Europe N.V., které se mohou nacházet mimo EHP, aby vám mohly zasílat informace, které by vás mohly zajímat. Kromě toho bychom čas od času chtěli poskytnout vaše jméno, adresu a e-mail a jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete, vybraným třetím stranám, které se mohou nacházet mimo EHP. Tyto třetí strany mohou tyto informace použít k: průzkum trhu a sledování údajů o prodeji zasílání informací o jejich produktech a službách předávání informací jejich přidruženým kancelářím a společnostem, aby jim mohly zasílat informace, které by vás mohly zajímat.

Shromažďování neosobních údajů

Můžeme o vás automaticky shromažďovat neosobní informace, jako je typ používaných internetových prohlížečů nebo web, ze kterého jste vstoupili na náš web. Můžeme také agregovat podrobnosti, které jste odeslali na web (například váš věk a město, kde žijete). Z těchto informací vás nelze identifikovat a slouží pouze k tomu, aby nám pomohli poskytovat efektivní službu na tomto webu. Můžeme čas od času dodávat třetím stranám tyto neosobní nebo agregované údaje pro použití v souvislosti s touto stránkou.

Používání cookies

Když se podíváte na naši stránku, můžeme do vašeho počítače uložit některé informace (běžně známé jako „cookie“). Tyto soubory cookie jsme schopni přečíst pro informační účely, když se znovu vrátíte na náš web. Typ informací, které shromažďujeme v důsledku přijetí souboru cookie, je specifický pro váš počítač a zahrnuje IP adresu, datum a čas, kdy počítač navštívil web, jaké části našeho webu byly prohlíženy a zda webové stránky požadované byly úspěšně doručeny. Tyto informace jsou anonymní; představuje spíše počítač než osobu. Informace o cookies používáme ke zlepšení našich znalostí o používání naší webové stránky a k tomu, abychom mohli zjistit, zda webová stránka funguje na optimální úrovni. To nám umožňuje vylepšit naše webové nabídky a poskytnout vám příjemný a inovativní online zážitek.

Chatovací místnosti, vývěsky, diskusní skupiny

Pokud tato stránka kdykoli nabízí chatovací místnosti, zařízení vývěsek, diskusní skupiny atd., Můžeme shromažďovat informace, které zveřejníte. Tyto informace budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme nést odpovědnost za použití osobních údajů jinými stranami, které dáte těmto třetím stranám k dispozici prostřednictvím jakékoli chatovací místnosti, vývěsky, diskusní skupiny atd. Na tomto webu. Buďte opatrní ohledně toho, jaké osobní údaje tímto způsobem zveřejňujete.

Použití vašich osobních údajů poskytnutých na jiné webové stránky

Nemůžeme nést odpovědnost za oznámení o ochraně osobních údajů a postupy jiných webů, i když: jste navštívili web třetí strany pomocí odkazů z našeho webu; nebo jste propojili náš web z webu třetí strany. Doporučujeme vám zkontrolovat upozornění na každém webu, který navštívíte, a pokud máte jakékoli dotazy nebo dotazy, obraťte se na vlastníka nebo provozovatele tohoto webu.

Předkládání osobních údajů ostatních

Tato stránka vás může čas od času požádat o poskytnutí osobních údajů o vaší rodině nebo přátelích, abychom jim mohli zasílat podrobnosti o našich produktech a službách. Před poskytnutím těchto informací se ujistěte, že jste získali jejich souhlas s používáním jejich osobních údajů tímto způsobem. Tyto údaje nebudeme používat žádným způsobem, což je neslučitelné s těmito oznámeními o ochraně osobních údajů.

Změní se tato oznámení o ochraně osobních údajů?

V těchto oznámeních o ochraně osobních údajů můžeme čas od času provést změny. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny a způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, zveřejníme tyto změny na této stránce. Pravidelně prosím kontrolujte naše oznámení o ochraně osobních údajů.