Pravidla soutěže #KAWAŠÍLENSTVÍ

Pravidla soutěže #KAWAŠÍLENSTVÍ

Organizátorem soutěže je ASKO KC s.r.o., U Vlečky 665, Modřice 664 42, Česká republika, IČO: 25509195, zapsaná u Krajského soudu v Brně, dále jen organizátor, který organizuje tuto soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tyto pravidla.
Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 07.09.2017 do 14.09.2017.
Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se v době jejího konání do ní zapojí zasláním odpovědi na soutěžní otázku prostřednictvím sociální sítě Facebook a je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny s dostatečnou praxí v řízení vozidel příslušné kategorie vzhledem k předmětu výhry.
 
Princip soutěže: Do komentáře pod příspěvek se soutěžní otázkou je potřeba napsat správnou odpověď na otázku, resp. odpověď, která bude nejbližší správné odpovědi, vyhrává. V případě dvou nebo více správných odpovědí nebo odpovědí, které budou stejně vzdálené od správné odpovědi, se rozhodne losováním z těchto odpovědí. Komentáře můžete přidávat do 14.09.2017 00:00, následně bude soutěž vyhodnocena a výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook.
 
Výhra: Výherce soutěže získává zapůjčení motocyklu Kawasaki Ninja H2. 

Podmínky:  Výherce si podle dohody s organizátorem vyzdvihne motocykl Kawasaki Ninja H2 v sídle organizátora v dohodnutý den v 10:00 s plnou nádrží a vrátí ho bez poškození ve stejný den s plnou nádrží v sídle organizátora do 16:00. Výherce se zavazuje uhradit organizátorovi jakoukoliv škodu na vozidle, rovněž i případnou pokutu za dopravní přestupky, spáchané v čase, kdy výherce disponoval výhrou. Motocykl je zákonně i havarijně pojištěný, spoluúčast je 10%, minimálně však 10 000,-Kč bez DPH. Výherce je povinen podepsat směnku ve výši 100 000,-Kč při převzetí motocyklu, pro případ poškození motocyklu.
 
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výhry je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho roku od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
 
Tyto pravidla jsou platná a účinná od 07.09.2017.