Pravidla soutěže S NOVOU KX250F NA MISTROVSTVÍ SVĚTA MX GP CZ LOKET

Pravidla soutěže S NOVOU KX250F NA MISTROVSTVÍ SVĚTA MX GP CZ LOKET

Organizátorem soutěže je ASKO KC s.r.o., U Vlečky 665, Modřice 664 42, Česká republika, IČO: 25509195, zapsaná u Krajského soudu v Brně, dále jen organizátor, který organizuje tuto soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tyto pravidla.
Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 30.06.2017 do 11.07.2017.
Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se v době jejího konání do ní zapojí zasláním správné odpovědi prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Princip soutěže: Soutěž je organizovaná ve třech kolech. V prvním kole, které se uskuteční od 01.07.2017 do 04.07.2017 je potřeba správně odpovědět na otázku. Ze správných odpovědí bude 05.07.2017 vybrán náhodným výběrem výherce věcné ceny, která bude doručena na adresu výherce, pokud nebude dohodnuto jinak. V druhém, kole, které se uskuteční od 06.07.2017 do 09.07.2017 je potřebné správně odpovědět na otázku. Ze správnych odpovědí bude 10.07.2017 vybrán náhodným výběrem výherce věcné ceny, která bude doručená na adresu výherce, pokud nebude dohodnuto jinak. Všechny správné odpovědi z prvního a druhého kola automaticky postupují do třetího kola, které se uskuteční 11.07.2017. Výherce hlavní ceny - 2 vstupenek na Mistrovství světa MX GP CZ v Lokti, bude vybrán opět náhodným výběrem. Vstupenky budou výherci zaslány na adresu nebo budou k dispozici k vyzvednutí v průběhu konání závodu. Všichni výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho roku od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
Tyto pravidla jsou platná a účinná od 29.06.2017.